Profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe

Broker

Kancelaria brokerska Tamal Sp. z o.o. funkcjonuje od 2004 r. Głównym obszarem naszej działalności jest obsługa Podmiotów Leczniczych i Gospodarczych, ubezpieczenia  pracownicze na życie oraz zarządzanie ryzykiem w zakresie ubezpieczeń.
Firma, która została założona przez specjalistów w zakresie ubezpieczeń, prawa, zamówień publicznych i finansów, mających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i organizacji ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, od momentu powstania wyznaczyła sobie ścisłą specjalizację w zakresie obsługiwanych linii ubezpieczeń. Priorytetową linią stały się Podmioty Ochrony Zdrowia i Firmy prowadzące szeroko rozumianą działalność medyczną.

Jako broker ubezpieczeniowy i firma świadcząca usługi doradcze i konsultingowe na rynku medycznym, wspieramy również wiele projektów mających na celu poprawę jakości funkcjonowania służby zdrowia. Tamal Sp. z o.o. jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Innowacyjnej Medycyny – INKLAMED, której misją jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zarządczych i społecznych przez stowarzyszone Podmioty dla osiągania wyższych standardów jakościowych w lecznictwie i profilaktyce zdrowia w Polsce. Firma inwestuje dużo pracy i środków w budowanie najnowocześniejszych rozwiązań IT, które wpływają istotnie na jakość obsługi i bezpieczeństwo naszych klientów.
Tamal Sp. z o.o. jest postrzegana na rynku jako jeden z liderów w obszarze ubezpieczeń Podmiotów Medycznych, a dzięki budowaniu wartości przez jakość, do chwili obecnej zaufało nam ponad 50 podmiotów na terenie całego kraju. Są wśród nich: szpitale kliniczne, instytuty naukowe, szpitale wojewódzkie miejskie i powiatowe, szpitale prywatne, lecznictwo otwarte.

Dodatkowo, we współpracy z Izbami Lekarskimi ubezpieczamy tysiące prywatnych praktyk lekarskich. Lekarze i lekarze dentyści w nich zrzeszeni mogą również, dzięki specjalnie wynegocjowanym warunkom, zawierać ubezpieczenia nie tylko zawodowe, ale również prywatne np.: komunikacyjne, majątkowe, NNW…
Prezes Zarządu Tamal Sp. z o.o. jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.

Tamal Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych„, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wniosek do
ubezpieczenia OC

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04