ASECURAMA MED

ASECURAMA MED

ASECURAMA MED

Jeżeli jesteś Członkiem Izby Lekarskiej…

ASECURAMA MED to pierwszy w Polsce portal ubezpieczeniowo – edukacyjny dla środowiska medycznego, który umożliwia korzystanie z innowacyjnego narzędzia  pozwalającego na:

  • dostęp do najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarzy (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne), Współpracujemy z 5 towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń dla środowiska medycznego,
  • dostęp do dodatkowych ubezpieczeń dedykowanych dla środowiska lekarskiego; ubezpieczenia oc nadwyżkowe, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie WZW / HIV, ubezpieczenie utraty dochodu dla lekarzy na kontraktach
  • ułatwienie procesu zakupu ubezpieczeń – przez Internet, telefon, u doradcy,
  • udostępnienie środowisku lekarskiemu dodatkowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, optymalnych pod względem  zakresu ochrony i ceny,
  • zapewnienie  pomocy  doradcy na każdym etapie zakupu, jak również podczas zgłaszania
    i likwidacji szkody,
  • udostępnienie bazy wiedzy – zarządzanie ryzykiem w zawodach medycznych, porady ekspertów w zakresie przepisów prawa.

Znajdą w nim Państwo:

  • pomoc w wyborze nie tylko najlepszej, ale i odpowiedniej do zakresu wykonywanej pracy oferty ubezpieczeniowej
  • opracowania, akty prawne, wzory formularzy potrzebnych w praktyce lekarskiej

Screenshot14-33-04

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04