Butik Ubezpieczeniowy

Butik Ubezpieczeniowy

Butik Ubezpieczeniowy

Pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z platformą ubezpieczeniową na której mogą Państwo zawierać ubezpieczenia w trybie on-line. Oferta została przygotowana na preferencyjnych warunkach i daje możliwość objęcia ochroną:

  • posiadanego majątku (pojazd, dom/mieszkanie),
  • planowanych wyjazdów zagranicznych
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Screenshot14-28-55

 

 

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04