Nasza oferta

Nasza oferta

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Rynek ubezpieczeń oferuje umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę od wielu różnych zdarzeń losowych, dając poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Produkt ten zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne zapewnia kompleksową opiekę medyczną i nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów pracownikom Ubezpieczającego. Kompleksowy program opieki zdrowotnej mogący zawierać również świadczenia z zakresu medycyny pracy stwarza możliwość elastycznego dopasowania się do potrzeb systemu motywacyjnego firmy.

Grupowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie może mieć charakter grupowy (pracownicy całej firmy lub poszczególnych działów, bardziej narażonych na wypadki przy pracy np. transport), ochroną obejmowane są również osoby indywidualne.