Innowacyjność

Innowacyjność

Innowacyjność

Oprócz standardowych rozwiązań ubezpieczeniowych, Podmiotom z nami współpracującymi, zarówno Pracownikom jak i Kadrze Zarządzającej, proponujemy korzystanie ze specjalnie dla nich stworzonej platformy ubezpieczeniowej umożliwiającej zawieranie ubezpieczeń w trybie on-line. Oferta została przygotowana na preferencyjnych warunkach i daje możliwość objęcia ochroną:

  • posiadanego majątku (pojazd, dom/mieszkanie),
  • planowanych wyjazdów zagranicznych
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dla sektora ochrony zdrowia a szczególnie dla lekarzy i lekarzy dentystów skupionych w okręgowych izbach lekarskich stworzyliśmy innowacyjną platformę ubezpieczeniowo – edukacyjną ASECURAMA – MED, dzięki której lekarze i lekarze dentyści mogą zawrzeć w trybie on-line swoje ubezpieczenia zawodowe oraz inne majątkowe i osobowe w życiu prywatnym.

 

Jako broker ubezpieczeniowy i firma świadcząca usługi doradcze i konsultingowe na rynku medycznym, wspieramy również wiele projektów mających na celu poprawę jakości funkcjonowania służby zdrowia, a w przypadku niektórych jesteśmy również współtwórcami.

Dzisiejszy rynek wymaga rozwiązań indywidualnych dla poszczególnych Podmiotów, dlatego też nasza oferta współpracy jest zawsze „szyta na miarę”.

 

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04