Jak działamy?

Jak działamy?

Jak działamy?

Tamal Sp. z o.o. to nie tylko profesjonalny zespół, wieloletnie doświadczenie oraz umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb naszych Partnerów Biznesowych, Tamal Sp. z o.o., to przede wszystkim  tworzenie unikalnych rozwiązań ubezpieczeniowych, które stanowią połączenie wiedzy oraz najlepszych dostępnych na rynku produktów.

Naszym celem budowania współpracy jest postrzeganie nas jako partnera biznesowego a nie tylko podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie programu ubezpieczeniowego i dostarczenie polis. Zabezpieczamy całe spektrum działalność naszego partnera, proponując bezpieczne rozwiązania na chwilę obecną i kolejne lata.

Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, zabezpieczamy kompleksową obsługę, na wszystkich etapach dochodzenia do ubezpieczenia i jego trwania. Działamy w oparciu o przyjęte „Procedury postępowania”, co sprawia, że nasza obsługa jest w pełni profesjonalna.

Na naszą obsługę składają się następujące czynności:

 • analiza ryzyk istniejących w firmie na podstawie szczegółowego wywiadu i wizji lokalnej,
 • przygotowanie programu ubezpieczeniowego dla klienta, adekwatnego do ponoszonego przez niego ryzyka,
 • prowadzenie procedury zamówień publicznych dla podmiotów działających w oparciu o środki publiczne,
 • negocjacje z ubezpieczycielami celem osiągnięcia satysfakcjonującego zakresu ochrony i wysokości składki ubezpieczeniowej,
 • szczegółowa analiza otrzymanych ofert ubezpieczenia z punktu widzenia: kondycji finansowej ubezpieczyciela, zakresu ochrony, składki ubezpieczeniowej, zasad likwidacji szkód,
 • obsługa realizowanego programu ubezpieczeniowego wraz z bieżącym monitoringiem potrzeb i zagrożeń,
 • aktywna pomoc w procesie likwidacji szkody i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
 • szkolenie dla osób odpowiedzialnych za ubezpieczenia w firmie.

 

Ponadto oferujemy:

 • aktywne wsparcie w minimalizacji roszczeń – specjalnie dla naszych Klientów z Sektora Ochrony Zdrowia przygotowaliśmy autorski program „Bezpieczny Szpital”, który stał się naszą odpowiedzią na wzrost postaw roszczeniowych pacjentów. Inicjatywa wprowadzenia programu „Bezpieczny Szpital” wynika z analizy rynku ubezpieczeń w ochronie zdrowia w szczególności ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz chęci wsparcia Państwa w minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych lub roszczeń,
 • w celu zabezpieczenia interesów Szpitala przeprowadzenie audytu indywidualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego, podmiotów i osób  pracujących na umowach kontraktowych,
 • wsparcie dla działu zamówień publicznych w zakresie oceny polis ubezpieczenia przedstawianych przez oferentów w trakcie postępowania przetargowego,
 • bieżąca ocena polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w związku z prowadzonymi na terenie Szpitala badaniami klinicznymi,
 • pomoc świadczona pracownikom Szpitala w sprawach dotyczących uzyskania od zakładów ubezpieczeń odszkodowania w związku z udziałem pracownika w wypadku w charakterze poszkodowanego (szkody majątkowe i osobowe).

 

 

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04