Ochrona Zdrowia

Ochrona Zdrowia

Ochrona Zdrowia

Tamal Sp. z o.o. jest postrzegana na rynku jako jeden z liderów w obszarze ubezpieczeń Podmiotów Medycznych, a dzięki budowaniu wartości przez jakość, do chwili obecnej zaufało nam ponad 50 podmiotów na terenie całego kraju. Są wśród nich: szpitale kliniczne, instytuty naukowe, szpitale wojewódzkie miejskie i powiatowe, szpitale prywatne, lecznictwo otwarte.

Stając się partnerem Podmiotu Leczniczego  dzielimy się korzyściami oraz naszą wiedzą
i doświadczeniem poprzez realizowanie na rzecz Szpitala specjalistycznych szkoleń. Podejmowane przez nas wysiłki zmierzają do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług oraz zapewnienia maksymalnych korzyści dla Szpitala poprzez:

 • optymalizację programów ubezpieczeniowych,
 • szkolenia skierowane do personelu medycznego mające na celu minimalizację pojawiania się ryzyka roszczeń pacjentów,
 • aktywną pomoc w procesie likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
 • bezpośrednie wsparcie pracowników Szpitala w zebraniu ankiet medycznych,
 • pomoc w weryfikacji umów ubezpieczenia Podmiotów powiązanych/podwykonawców/ personelu medycznego/ badaczy,
 • ocenę zgodności dokumentów ubezpieczeniowych z warunkami stawianymi w każdej
  z procedur zamówień publicznych,
 • pomoc przy uzyskiwaniu środków finansowych z programów prewencyjnych Ubezpieczycieli.
 • dostarczanie nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych dla kadry zarządzającej stanowiących ochronę dochodów w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
 • udostępnienie nowoczesnego systemu IT pozwalającego na skuteczne zarządzanie ryzykiem Ubezpieczonego.

Dzięki systemowi Klient:

 • ma stały dostęp do informacji dotyczących ubezpieczeń,
 • ma możliwość zgłaszania i wglądu do szkód,
 • może zgłaszać zdarzenia niepożądane i prowadzić ich ewidencję,
 • ma możliwość przygotowywania różnego rodzaju raportów dotyczących posiadanych ubezpieczeń.

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04