Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Dla naszych Partnerów, którzy są przedsiębiorcami, staramy się każdorazowo przygotować program ubezpieczeniowy „szyty na miarę”, ponieważ każdy sektor działalności wymaga innych zabezpieczeń.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wskazuje na dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe w tym m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyciel może objąć ochroną np.: budynki i budowle wraz z wyposażeniem, maszyny, urządzenia, towary, pojazdy itp. Natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewniają ochronę w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia.

Poza ubezpieczeniem majątku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na ubezpieczenie D&O (Directors and Officers), ponieważ z objęciem funkcji we władzach przedsiębiorstwa wiąże się odpowiedzialność mająca konkretny wymiar finansowy dla osób zarządzających, uwydatnia się to szczególnie w przypadku pojawienia się roszczenia.

Zadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem jest zabezpieczenie go przed stratami finansowymi spowodowanymi decyzjami osób zajmujących kluczowe stanowiska. Uruchomi się ono zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, pracownika, jak i pozwu ze strony samego przedsiębiorstwa.

Typowa ochrona obejmuje szkody, do których pokrycia zobowiązane jest przedsiębiorstwo, w imieniu członka swoich władz, w związku z jego nieprawidłowym działaniem.

Aby sprostać wymaganiom rynkowym członkowie Kadry Zarządzającej przedsiębiorstw stają przed koniecznością podejmowania ryzykownych decyzji. Osoby te ryzykując utratą osobistego majątku nie będą skłonne do podejmowania wspomnianych decyzji, a to w konsekwencji może odbić się niekorzystnie na sytuacji przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem pozwoli zminimalizować paraliż decyzyjny władz w związku z odpowiedzialnością majątkową sprawowanych funkcji. Polisa taka zabezpiecza nie tylko majątek Kadry Zarządzającej ale również chroni firmę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej i przygotowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki jego działania. Dokładamy wszelkich starań do szczegółowej analizy ryzyka związanego z daną działalnością, gdyż jest ona niezbędna w procesie tworzenia optymalnego zakresu ochrony.

 

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04