Przetargi

USŁUGA UBEZPIECZENIA SPZOZ W MOŃKACH (03/ZP/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 774443

SIWZ – Ubezpieczenie SPZOZ w MOŃKACH

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – Wykaz mienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacje o Zamawiającym

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dla PAKIETU 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy dla PAKIETU 2

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dla PAKIETU 3

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Grupa Kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 12.01.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 15.01.2021
Wyjaśnienia do SIWZ 18.01.2021

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia PO ZMIANACH 18.01.2021

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy dla PAKIETU 1 PO ZMIANACH 18.01.2021
Wyjaśnienia do SIWZ 19.01.2021
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420857