Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

W celu minimalizacji wysokości składek, w naszej opinii skutecznym narzędziem są szkolenia kadry zarządzającej oraz personelu medycznego m.in.: z zakresu prawa medycznego, ze wskazaniem najczęstszych , potencjalnych sytuacji generujących szkody i związane z nimi roszczenia pacjentów czy też osób bliskich na tle orzecznictwa.

Nasza oferta finansowanych przez Tamal Sp. z o.o. szkoleń, dotyczy tematów merytorycznych, są to np.:

  • dokumentacja medyczna,
  • zgoda i informowanie pacjenta,
  • wystawianie recept w świetle procedur kontroli świadczeniodawców oraz osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane,
  • odpowiedzialność cywilna personelu medycznego,
  • odpowiedzialność zawodowa i karna personelu medycznego,

oraz obejmuje szkolenia służące doskonaleniu zdolności interpersonalnych, tak istotnych w kontaktach z pacjentami.

kontakt

Adres siedziby:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

Adres biura:
TAMAL Sp. z o.o.
ul. Jaracza 6/4
00 – 378 Warszawa

tel. 22 828 26 41
tel kom. 600 139 222
email: biuro@tamal.com.pl

KRS: 0000213041
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 015781514
NIP: 525 23 06 468
Zezwolenie KNUiFE: 1344/04