Nasza oferta

Nasza oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne są najpowszechniejszymi produktami ubezpieczeniowymi. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC). Fakt ten warunkuje także dużą popularność dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które stanowią kompleksowe uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej: autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz assistance. W ramach ubezpieczeń firm prowadzimy ubezpieczenia flotowe, wyszukując optymalne rozwiązania pomiędzy wysokością składki ubezpieczeniowej, a formą i sprawnością likwidacji szkód.